Σύντομο βιογραφικό

Ονομάζομαι Καρράς Εμμανουήλ

  • Είμαι Διπλωματούχος  Μηχανολόγος Μηχανικός από το 1996, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών με εξειδίκευση στον Ενεργειακό Τομέα.
  • Κατέχω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Διασφάλιση Ποιότητας από το 2011,της Σχολής Θετικών  Επιστημών και Τεχνολογίας του ΕΑΠ.
  • Την περίοδο  Μάιος-Οκτώβριος 1996 ολοκλήρωσα το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα Geothermal Utilization του “UnitedNationUniversity”   το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Αρχή Ενέργειας ORKUSTOFNUN, της Ισλανδίας.

 Εμπειρία

  • Εμπειρία σε οικιστικά έργα (μηχανολογικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, επιβλέψεις έργων,  κ.α.) από το 1996.
  • Εμπειρία σε βιομηχανικά έργα (εκπόνηση μηχανολογικών μελετών και  διεκπεραίωση εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες της Ελλάδας και του εξωτερικού) από το 2000.
  • Σχεδιασμός συστημάτων  διαχείρησης χύδειν υλικών (φίλτρα, κυκλώνες, σιλό, αερομεταφορές, ζυγιστικά κτλ) από το  2000. 

Ενεργειακός Επιθεωρητής

Α.Μ. ΕΥΕΠΕΝ                                       :  5390

Άδεια Επιθεώρησης Κτιρίων                  :  Β’ τάξης

Άδεια Επιθεώρησης Λεβήτων               :   Β’ τάξης

Άδεια Επιθεώρησης Εγκ. Κλιματισμού   :   Β’ τάξης

Συνεργάτες

  • Το γραφείο μας, έχοντας επιλέξει με προσοχή μια ομάδα έμπειρων  και αξιόπιστων εξωτερικών συνεργατών, εγγυάται  την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει.