Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας σε λέβητα πετρελαίου

Κόστος θέρμανσης, σύμφωνα με το ΕΜΠ

 Κατανομή δαπανών κεντρικών θερμάνσεων

 Το φυσικό αέριο είναι  η πιο οικονομική λύση στη θέρμανση