Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Το γραφείο μας εκδίδει Πιστοποιητικά  Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε ανταγωνιστικές τιμές.

Χρόνος έκδοσης ΠΕΑ

Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κυμαίνεται από 2 έως 3 ημέρες από την αυτοψία και την συλλογή όλων των στοιχείων.

Κόστος ΠΕΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας δώσουμε το κόστος του ΠΕΑ και τον χρόνο έκδοσης του.

Παράδοση ΠΕΑ

Σας παραδίδουμε το ΠΕΑ στον χώρο σας.

Τα έγγραφα που πρέπει να συλλέξετε:

  • Οικοδομική άδεια (για κτίρια μετά το 1983)
  • Τοπογραφικό διάγραμμα / Σκαρίφημα
  • Κάτοψη
  • Αριθμό κτηματολογίου
  • Έγγραφα νομιμοποίησης (αν υπάρχουν)

Βασικές πληροφορίες για το ΠΕΑ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια,  νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, σε υφιστάμενα κτίρια  ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοραπωλησίας και ενοικίασης τίθεται σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων.