Χρηματοδότηση Πράσινων Παρεμβάσεων

Βελτίωση κατοικίας και επιχείρησης μέσω πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων & συστημάτων ΑΠΕ.

Δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω τράπεζας:

•Έως και 120 δόσεις.
•Χωρίς προσημείωση.
•Από 800 € έως 50.000 €.
  • τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτίριο ή/και χρήση ψυχρών βαφών
  • τοποθέτηση θερμομονωτικών κουφωμάτων (πλαίσιο, υαλοπίνακες)
  • τοποθέτηση ηλιοπροστατευτικού εξοπλισμού (εξωτερικά μόνιμα σκίαστρα, τέντες, περσίδες, αντιηλιακές μεμβράνες υαλοπινάκων)
  • αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή αντλία θερμότητας
  • εγκατάσταση μονάδων ανάκτησης θερμότητας
  • εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού
  • εγκατάσταση συστημάτων θερμοστατικής ρύθμισης (π.χ. θερμοστάτες)
  • εγκατάσταση μικρού βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (της τάξης των 2-10 ατόμων)
  • εγκατάσταση συστήματος επαναχρησιμοποίησης νερού και αξιοποίησης βρόχινου νερού
  • εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για ζεστό νερό χρήσης
  • εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης - κλιματισμού με χρήση ΑΠΕ (πχ γεωθερμία, ηλιακοί συλλέκτες, βιομάζα)
  • εγκατάσταση μικρών μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & θερμότητας
  • εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών
  • εγκατάσταση κυψελών καυσίμου

ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση

manolkar