Μελέτες και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση)

Μελέτες για έκδοση οικοδομικών αδειών αλλά και λεπτομερείς  μελέτες εφαρμογής για:

  • Kλιματισμό μικρών κτιριακών εγκαταστάσεων  οικιακής, εμπορικής και επαγγελματικής χρήσης.
  • Εγκαταστάσεις ημικεντρικού κλιματισμού οικιακής, εμπορικής και επαγγελματικής χρήσης.
  • Αερισμός - Εξαερισμός

Στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε συμπεριλαμβάνονται:

  • η επίβλεψη των εργασιών εγκατάστασης &
  • η εγκατάσταση του συστήματος κλιματισμού (turn key)