Φυσικό Αέριο

Μελέτες και Εγκαταστάσεις Φυσικού αερίου

Εκπονούμε Μελέτες Φυσικού αερίου και αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια εγκατάσταση φυσικού αερίου. 

  • Αυτοψία στον χώρο ώστε να προτείνουμε την καλύτερη τεχνική λύση.
  • Σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης εγκατάστασης φυσικού αερίου μέχρι και την έγκριση της από την Ε.Π.Α Αττικής.
  • Εγκατάσταση εξοπλισμού (υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης) με εξειδικευμένο συνεργείο.
  • Επίβλεψη εργασιών εγκατάστασης.
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας με την έγκριση της κατασκευής από τους ελεγκτές της Ε.Π.Α.

Το γραφείο μας ανήκει στη "Λίστα Επαγγελματιών Χρηματοδότησης" της ΕΠΑ Αττικής.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα νέα βελτιωμένα προγράμματα χρηματοδότησης θέρμανσης της ΕΠΑ για κεντρικές και αυτόνομες εγκαταστάσεις.

Η ΕΠΑ Αττικής χρηματοδοτεί απευθείας, χωρίς την παρεμβολή καμίας τράπεζας, σε μεγάλες πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση αλλά και σε μεμονωμένα διαμερίσματα με αυτόνομη εγκατάσταση θέρμανσης, που προτίθενται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού

αερίου, το κόστος κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης αυτών.

Το γραφείο μας αναλαμβένει όλη την διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης και υπογραφής συμβολαίου  με την ΕΠΑ Αττικής χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ελάτε στο γραφείο μας ή τηλεφωνήστε μας για να συμπληρώσουμε την αίτηση.