Πυρασφάλεια

Εκπονούμε Μελέτες Πυρασφάλειας και αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφαλείας σε

 • Οικίες
 • Καταστήματα
 • Χώρους συνάθροισης
 • Αποθήκες
 • Εργαστήρια
 • Συνεργεία Αυτοκινήτων
 • Σταθμούς Αυτοκινήτων
 • Εμπορικά Κέντρα
 • Παιδικοί Σταθμοί
 • Ξενοδοχεία
 • Γυμναστήρια
 • Αεροδρόμια

Αναλαμβάνουμε εγκαταστάσεις συστημάτων πυρανίχνευσης, συστήματα τοπικής εφαρμογής, συντηρήσεις.